Disclaimer

Disclaimer

De informatie op deze site is bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. Hardwise, noch zijn werknemers of vertegenwoordigers, zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoeken of gebruiken van deze site of andere aan de site gekoppelde sites. Ook aansprakelijkheid voor winstderving of indirecte, incidentele of gevolgschade is uitgesloten. Verder behouden wij ons het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de site.

Privacy

Alle door de bezoeker van de website aan Hardwise verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd. Tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, worden gegevens niet door Hardwise aan derden bekend gemaakt, behalve wanneer dit bij wet is vereist of door justitiƫle autoriteiten wordt verlangd.

Download Privacy statement (NOG LINKEN)